Actueel
Edwin van Oppen (3).jpg

Edwin van Oppen in drie vragen

Met een achtergrond als bouwkundig tekenaar, is het niet gek dat Edwin scherp is op het kleinste detail. Al bijna tien jaar vervult hij de rol van bouwregisseur op uiteenlopende projecten zoals de OVT in Breda en is hij inmiddels een vast gezicht bij de projecten voor DSM op de Brightlands Chemelot Campus. Niet alleen in de bouw heeft Edwin al flink wat kilometers gemaakt, in zijn vrije tijd verruilt hij zijn veiligheidsschoenen regelmatig voor hardloop- of wandelschoenen.

Mijn hart ligt bij …
“Ik heb niet echt een voorkeur voor een gebouwtype, ik vind de diversiteit van projecten net interessant omdat je bewust en onbewust dingen leert en meeneemt van het ene naar het andere project. Als voorbeeld zou ik hierbij het coachen op veiligheid in het ontwerp en tijdens de realisatie op de bouwplaats kunnen benoemen. Dit wordt op een hoger niveau toegepast bij de projecten welke ik voor DSM/Brightlands heb gedaan, wat ik meeneem in mijn andere projecten.” Als we Edwin vragen om tóch een voorkeur uit te spreken, gaat deze uit naar de luxere woningen en villa’s van particuliere opdrachtgevers. “Waarom? Omdat ik hier met mijn technische kennis van meerwaarde kan zijn richting de opdrachtgever, welke op bouwgebied vaak een leek is. Daarbij kan ik hem middels goede onderbouwde voorgeselecteerde opties helpen tot het nemen van een goede, beargumenteerde keuze. Wellicht komt de voorkeur ook vanwege de waardering die particuliere opdrachtgevers vaak veel meer uiten -logisch ook, want het is hun droomproject- dan grote opdrachtgevers doen. Dit zouden we met z’n allen meer moeten doen, onze waardering uitspreken in plaats van het vanzelfsprekend vinden dat iets goed gaat.”

Het project waarvan je het meeste hebt geleerd?
“Je leert van ieder project, en ieder project is door soort en samenstelling van het team uniek. Ik heb het meest geleerd van het recent opgeleverde DMSC Housing project. Hier heb ik het gehele traject doorlopen vanaf de projectdefinitie tot en met de nazorg. Daarbij kom je alles tegen; afstemming met veel gebruikers met zeer complexe eisen, opstellen marsroute verhuizingen, aanbesteden ontwerpen, begeleiding van bouwen in grotendeels in gebruik zijnde laboratorium gebouwen –“met de keuken open”- en daarbij ook een streng veiligheidsregime in acht nemend. Ik vind het een erg leuke uitdaging om me daarin vast te bijten. Zeker omdat terugkijkend met minimale overlast, zonder ongevallen, het is gelukt om binnen de strakke gestelde kaders van tijd en budget het project te realiseren.”

Grootste kans voor de bouw
“Ik denk dat innoveren op een betaalbare duurzaamheid binnen projecten een steeds belangrijkere missie dient te zijn bij alle betrokkenen. Nu ketsen bepaalde duurzame onderdelen nog te vaak af door de hoge kosten die hiermee gemoeid zijn. Ik zie kansen in het bij elkaar brengen van experts en het hiermee samen maken van de juiste ontwerpkeuzes, denk hierbij bijvoorbeeld aan de oriëntatie van een gebouw. Sturing op een goed doordacht eindproduct, binnen de mogelijkheden van het project, is hierbij in ieder geval mijn eigen doel.”