Actueel
DSM Life Savind Rules

Veilig en gezond thuiskomen, daar hebben we recht op.
De titel illustreert de betrokkenheid van collega Edwin van Oppen, een ervaren bouwregisseur.

Edwin: “De bouwsector staat niet bekend als de meest veilige werkomgeving. Strengere regels of hoge boetes hebben er niet voor gezorgd dat het aantal arbeidsongevallen omlaaggaat. Ik ben ervan overtuigd dat een scherpe mindset van elke bouwplaatsmedewerker de oplossing is”.

‘Controleer jezelf, je omgeving, je gereedschap en andere middelen voordat je aan de slag gaat. Let ook op je collega’s. Lach elkaar niet uit, zorg voor elkaar’.

Brightlands Chemelot Campus
De laatste tijd is Edwin betrokken bij bouwprojecten op het terrein van de Brightlands Chemelot Campus. “Daar gebruiken ze vele en strenge veiligheidsprotocollen. Het lijkt overdreven, maar de gevolgen zijn niet te overzien als men niet strikt die protocollen volgt. Ik leer veel van deze protocollen en neem nuttige informatie mee naar mijn projecten in de reguliere bouwsector”.

Veiligheid begint bij het ontwerp
Edwin vervolgt zijn visie: “Als bouwpartners en -adviseurs moeten wij ook kritisch zijn naar elkaar. Dat begint bij het ontwerp. Architecten maken mooie ontwerpen. Ik heb veel waardering voor deze beroepsgroep. Blijft buiten kijf dat een mooi ontwerp ook uitvoerbaar moet zijn. Een grote raampartij is prachtig mits deze ook regelmatig op een veilige wijze gewassen kan worden. Daar moet je vooraf over na denken”.

Geen hogere wiskunde
Van medewerkers op de bouwplaats verwacht men dat zij beschikken over een VCA-certificaat, zodat men ervan op aan kan dat hij of zij kennis heeft en werkt volgens de voorschriften op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Edwin maakt duidelijk dat het niet gaat om het ‘papiertje’. Veiligheidsinstructies op de bouw moet je blijven herhalen, totdat het een vanzelfsprekendheid is bij elke medewerker. Het is geen hogere wiskunde, wel een bewustwordingsproces. Een dagelijkse zogenaamde ‘LMRA’ (een Laatste Minuut Risico Analyse), waar bouwplaatsmedewerkers bij aanvang van een klus verplicht moeten controleren of zij veilig kunnen starten met hun taken, juicht Edwin van harte toe.

Hij vult aan: “Met dagelijks veranderende omstandigheden op de bouw is een ongeluk snel gebeurd. Rotzooi opruimen op de bouwplaats lijkt een grote tijdsinvestering, maar een opgeruimde werkomgeving betaalt zichzelf terug. Voorkom dat bouwmedewerkers drie keer om dezelfde afvalberg of rondslingerend materiaal moeten lopen. Achteruit (moeten) lopen is ook zo’n situatie die vraagt om problemen. Een incident is snel gebeurd en niemand wil dat een collega onnodig thuis zit, toch?”

Edwin: “We moeten het samen doen. Veilig en gezond thuiskomen, daar hebben we recht op”. Dat kunnen we alleen maar bevestigen.