Actueel
Labzaal DMSC gebouw 94 op Brightlands Chemelot Campus

Bouwen terwijl het bedrijf, met zeer strenge veiligheidsnormen, doordraait.

"Sommige kleine projecten zijn veel uitdagender dan menig groot project".

Dit citaat kan niet meer van toepassing zijn dan op dit project. Ook voor MJb is de hightech Chemelot Campus geen alledaags werkterrein. Hoewel er duizenden mensen werken op het grote chemieterrein, inmiddels bekend als dé ‘Brightlands Chemelot Campus’ kun je niet zomaar een bezoekje brengen. De veiligheidsinstructies zijn niet mis; chemie blijft gevaarlijk en een ongeluk zit in een klein hoekje.

Passie voor technologie
Op het immens grote terrein zijn meer dan 150 bedrijven en instellingen gevestigd. Hier werken onderzoekers, ondernemers, kennisinstituten en studenten met een passie voor de ontwikkeling van hoogwaardige materialen en duurzame technologieën.

Peter Plomp, directeur DSM BioTechnologie Center
In het imponerende Center Court, het centraal gelegen gebouw op de campus, ontmoeten Peter Plomp en Bert Jeurissen elkaar. Op korte loopafstand liggen de laboratoria en de kantoren van het DMSC, het ‘DSM Material Science Center’, de 'gedeelde' onderzoekseenheid die de stichting 'Bright Science' levert aan het bredere DSM Materials Cluster, dat bijdraagt ​​aan de onderzoeks-, applicatie- en productontwikkeling van de bedrijven, ontwikkelingsprogramma's voor nieuwe bedrijven en ondersteuning bij de productie optimalisatie en klantbehoeften.

Reorganiseren en renoveren
Peter Plomp: “Medewerkers van ons instituut zaten verdeeld over meerdere gebouwen. In mijn ogen geen optimale samenwerkingssituatie. Bovendien moesten deze gebouwen hoognodig gerenoveerd worden. De werkomgeving voldeed niet meer aan de huidige eisen. Voldoende redenen om deze situatie te optimaliseren. Er ontstond een plan om het aantal gebouwen terug te brengen en de overgebleven gebouwen te renoveren. Daarmee brengen wij de teams dichter bij elkaar, maken we een kwaliteitsslag én bieden wij een prettige werksfeer”.

Renoveren met vooruitziende blik
Peter Plomp vervolgt: “Het was wel een uitdaging om de eigenaren van deze gebouwen te overtuigen van de noodzaak. Het is hier gebruikelijk te financieren in onderzoek en ontwikkeling, niet in renovatie van gebouwen.

Een substantiële vermindering van de te verwachten exploitatiekosten, heeft ook bijgedragen aan de uiteindelijke goedkeuring. Bovendien zagen de gebouweigenaren nu kans tijdens de renovatie gelijktijdig de luchtbehandelingssituatie te verbeteren en de bestaande zuurkasten te vervangen”.

Na renovatie kunnen alle medewerkers van DMSC de komende tien jaar werken in twee uiterst veilige, high-end labgebouwen met bijbehorende kantoorruimten.

MJb als projectmanager
Op de vraag waarom DMSC de verantwoordelijkheid voor deze bijzondere opgave aan MJb heeft toevertrouwd, antwoordt Plomp: “Bij DSM ontbreekt de expertise die MJb wel in huis heeft. MJb kent de branche en de bouwpartijen, heeft ervaring in het leiden van complexe renovatieprojecten en werd bovenal warm aanbevolen door een van onze interne projectleiders”.

Goede voorbereiding is cruciaal
Bert Jeurissen: “Een uitdagende opdracht voor het team. Wij hebben ons vooraf (uiteraard) uitgebreid verdiept in het in het totale masterplan en de complexe logistiek. Dit masterplan is vervolgens schematisch uitgewerkt. De intensieve voorbereiding heeft geleid tot nieuwe inzichten over de werkwijze en uitvoering van de renovatie. Deze aanpak heeft positieve gevolgen voor het tijdspad en het budget. Gelukkig houden wij van moeilijke puzzels”, lacht hij.

Tijdig en duidelijk communiceren
Bert Jeurissen vult aan: “Renovatieprojecten vragen sowieso veel energie en tijd in het voortraject en creativiteit tijdens het traject. Hoe goed je ook voorbereid bent, soms zijn er toch onverwachte obstakels die je snel en pragmatisch moet oplossen.

Hier moest bovendien verbouwd worden terwijl het bedrijf doordraait, in een omgeving waar veiligheid een belangrijk aspect is. Dat betekent een strakke planning en tijdig communiceren met de gebruikers. Van bouwer en gebruikers vraagt dit empathie, respect voor elkaar en flexibiliteit. Veel bouwwerkzaamheden verliepen tegelijkertijd in een korte periode. Dan is het niet vreemd dat er irritaties kunnen ontstaan als er wéér tijdelijk verhuisd moest worden of dat er onnodige waarschuwingssignalen afgingen. Gaandeweg zagen de mensen wel hoe gaaf de nieuwe werkomgeving werd. Dat was voor alle betrokkenen een mooie stimulans.”

Korte lijnen
Peter Plomp is tevreden over het verloop van het renovatietraject. “Een bouwproject leiden is een apart vak. Tussen ons als opdrachtgever en MJb zijn er korte lijntjes. Wij hebben geleerd, vooral in het begin, om frequent te overleggen en over en weer duidelijkheid te vragen en te bieden.

Oplossingsgericht werken vraagt om snelheid en creativiteit van de bouwpartners. Snelle besluitvorming onzerzijds. Dat is gelukt en heeft geleid tot een mooie samenwerking. Dit project is voor ons buitengewoon rustig verlopen. Er zijn geen incidenten geweest en het project loop tot nu toe binnen de gestelde tijd en budget.”

Bert Jeurissen vult aan dat hij het bijzonder waardeert te kunnen werken met een professionele opdrachtgever die steevast rustig blijft en op de rem trapt of juist gas geeft, net wat het project nodig heeft. Hij gaat vol vertrouwen naar de laatste fase van het traject.