GTB lab - European Labaratory for Green Transformable Buildings

Heerlen

Het ‘Green Transformable Building Lab’ is een initiatief van dr. Elma Durmisevic van 4D Architects, tevens oprichter van Stichting GTB Lab. De kern van GTB lab bestaat uit het leveren van circulair bouwconcepten op basis van de filosofie van Dr. Durmisevic waarin sloopafval als een fout in het ontwerp wordt beschouwd en waarbij gebouwen functioneren als ‘Buildings As Material Banks’. De dynamische structuur van het GTB Lab leent zich ervoor om jaarlijks aangepast te worden zonder afval te creëren, hierdoor kan het worden gebruikt als kantoor, appartement of publiek gebouw zonder dat er sloopwerkzaamheden te pas komen.

Met de bouw van het GTB Lab wordt ernaar gestreefd om aan te tonen dat afval, geproduceerd bij het veranderen van gebouwen, door modulaire en veranderbare componenten te gebruiken, kan worden verminderd met 90%. Daarnaast wordt met de bouw van dit project getracht om aan te tonen dat het gebruik van nieuwe materialen met 70% kan worden verminderd.

Architect

4D Architects

Opdrachtgever

Stichting GTB Lab - Dr. Elma Durmisevic

Status

In uitvoering

Opdracht

Het project GTB Lab is een project bestaande meerdere fasen waarbij de levering van de benodigde onderdelen worden geleverd door verschillende partner partijen van Stichting GTB Lab.

De eerste fase bestaat uit het bouwen van de kern (ruwbouw): zijnde grondwerk, fundering, begane grondvloer, kolommen en dak inclusief de kernen ten behoeve van de stabiliteit. De kern creëert middels structurele stabiliteit de mogelijkheid om het gebouw te laten transformeren tussen verschillende functies, posities en afmetingen van ruimtes waarbij niet gesloopt hoeft te worden of afval ontstaat.

De vervolgfase is de transformatiefase, met als uitgangspunt het jaarlijks veranderen van vorm.

Onze werkzaamheden

MJb fungeert gedurende het project als projectmanager voor de ontwikkeling en realisatie. De werkzaamheden van MJb omvatten het versterken van de opdrachtgever met een projectmatige aanpak en bouwkundige kennis en kunde. Hierbij wordt een zeer nauwe samenwerking tussen de opdrachtgever, MJb groep en de diverse partners voorgestaan.

#