Cultuurcluster Klavers Jansen

Breda

Het cultuurcluster Klavers Jansen is gelegen in het Havenkwartier dat onderdeel uitmaakt van de grootschalige stedenbouwkundige ontwikkeling CrossMark Breda. Deze ontwikkeling, grenzend aan de historische binnenstad van Breda, bestaat uit de transformatie van circa 100 hectare aan voormalig bedrijventerrein naar een uniek gemengd stedelijk gebied complementair aan de binnenstad.

Opdrachtgever

Gemeente Breda

Status

In uitvoering

Opdracht

Cultuurcluster Klavers Jansen betreft de herontwikkeling van industrieel erfgoed, de transformatie van een gebouwensemble bestaande uit een aantal voormalige fabrieksgebouwen, waarin de Makers van Live Art (kunst en cultuur) een plek wordt geboden om te werken, te oefenen en te presenteren.

Onze werkzaamheden

In opdracht van de gemeente Breda is MJb aangesteld als projectmanager voor de begeleiding van deze herontwikkeling en realisatie van het project. De voorbereidingen hiervoor worden momenteel in samenwerking met diverse de werkgroepen Programmering en Vastgoed, Beheer en Exploitatie, Openbare ruimte en de ontwerpteams ingevuld en via integraal (ambtelijk) overleg afgestemd binnen de gebiedsontwikkeling Crossmark. MJb maakt daarnaast deel uit van het directieteam dat rapporteert aan de stuurgroep. Het project dient uiterlijk in 2025 te worden opgeleverd.

Fotocredits: gemeente Breda

# #