Station Eindhoven

Eindhoven

Het stationsgebouw gebouwd in 1956 naar een ontwerp van architect Koen van der Gaast heeft in 2008 de status van Rijksmonument gekregen. Doordat het stationsgebouw in zijn oude vorm het verwachte aantal reizigers per dag niet meer aan kon is er namens ProRail in 2013 gestart met het vergroten van de station capaciteit. Vervolgens is NS in 2017 verder gegaan met de renovatie van de stationshallen.

Architect

TAK Architecten

Opdrachtgever

NS Stations

Status

Uitvoering gestart in 2017
Opgeleverd in 2018

Opdracht

Het project omvatte de restauratie en verbouwing van de “Zuidhal”, uitbreiding van het stationsgebouw voor het huisvesten van een aantal commerciële ruimten op de begane grond en de verbouwing, herinrichting van de openbare ruimte op de begane grond aan de noordzijde (nabij busstation).

Onze werkzaamheden

In het kader van de rol directievoering zijn diverse werkzaamheden verricht. Onder andere: screening van de bestekdocumenten, begeleiden van de aanbesteding en contractering, vertegenwoordigen van de opdrachtgever tijdens de bouwvoorbereiding en uitvoering en het aansturen en leiding geven aan de toezichthouder.

# # # # # #