Walmuren, Vestingwerken en Cultuurhistorische objecten

Maastricht

Verspreid over de oude vestingstad - Maastricht - liggen diverse walmuren, vestingwerken en cultuurhistorische objecten welke onderhouden en in standgehouden dienen te worden. Tot de vestingwerken en walmuren behoren onder andere de Onze Lieve Vrouwenwal t/m Jekertoren, walmuur Nieuwenhofstraat, Waterpoort, de onlangs ingestorte courtinemuur 5 Köp in het stadspark maar ook het Frontenpark en het ondergrondse gangenstelsel, de kazematten. Tot de cultuurhistorische objecten behoren onder andere de sierhekwerken langs de maas, gevelstenen, kruisen, kapelletjes en een aantal bijzondere muurdelen.

Architect

-

Opdrachtgever

Gemeente Maastricht

Status

In uitvoering

Opdracht

Onder andere het herijken van de meer jaren onderhoud planning (MJOP) van vestingwerken en walmuren verspreid over de oude vestingstad en het onderhoud en de instandhouding van diverse cultuurhistorische objecten. De onderhoudsvraagstukken aan walmuren en vestingwerken worden uitgevoerd in opdracht van team Cultuur Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit, het onderhoud en instandhouding van de cultuurhistorische objecten in opdracht van het team Wonen en Leefklimaat.

Zie ook ons nieuwsitem over dit project.

Onze werkzaamheden

Coördinatie van de voorbereiding, inclusief ontwerp, vergunningen en aanbestedingen, adviseren van interne opdrachtgever(s), ondersteunen bij subsidieaanvragen (instandhouding en restauratie), opstellen van de meer jaren onderhoudsplanning, begeleiding van de uitvoering (directievoering en toezicht) en begeleiding van calamiteiten.

# # #