Actueel
GTB lab.jpg

Virtuele kick-off meeting van het GTB Lab een feit

Woensdag 18 maart vond de kick-off bijeenkomst van het project GTB Lab plaats, georganiseerd door de bouwregisseurs van MJb. Online welteverstaan, want door de maatregelen die door alle projectpartners zijn getroffen naar aanleiding van de “Corona-situatie”was een fysieke bijeenkomst uitgesloten. Via Teams troffen de betrokken partijen elkaar om het plan van aanpak voor dit project te bespreken.

"Sloopafval wordt beschouwd als een fout in het ontwerp"

Het ‘Green Transformable Building Lab’ is een initiatief van dr. Elma Durmisevic van 4D Architects, tevens oprichter van Stichting GTB Lab. De kern van GTB lab bestaat uit het leveren van circulair bouwconcepten op basis van de filosofie van Dr. Durmisevic waarin sloopafval als een fout in het ontwerp wordt beschouwd en waarbij gebouwen functioneren als ‘Buildings As Material Banks’. De dynamische structuur van het GTB Lab leent zich ervoor om jaarlijks aangepast te worden zonder afval te creëren, hierdoor kan het worden gebruikt als kantoor, appartement of publiek gebouw zonder dat er sloopwerkzaamheden te pas komen. Zie ook 'greentranformablebuilding'.

Met de bouw van het GTB Lab wordt ernaar gestreefd om aan te tonen dat afval, geproduceerd bij het veranderen van gebouwen, door modulaire en reversibele componenten te gebruiken, kan worden verminderd met 90%. Daarnaast wordt met de bouw van dit project getracht om aan te tonen dat het gebruik van nieuwe materialen met 70% kan worden verminderd.

In de komende periode gaan we de projectstructuur inrichten en organiseren zodat betrokken partners vanuit hun eigen discipline de engineering kunnen opstarten en komen tot een integraal proces.