Bibliotheek Breda

Breda

Stichting Nieuwe Veste besloot in 2016 het plan voor de duurzame transformatie van de traditionele bibliotheek naar een ontmoetingsplek voor de inwoners van Breda te gaan realiseren. Het oorspronkelijk, eveneens door Herman Herzberger, ontworpen gebouw aan de Molensingel is een combinatie geworden van een fysieke bibliotheek met digitale informatieverstrekking.

Architect

AHH (Architectenbureau Herman Hertzberger)

Opdrachtgever

Stichting Nieuwe Veste

Status

Opgeleverd 14 november 2019
Zie ook het artikel in De Stem.

Opdracht

Transformatie van een traditionele bibliotheek naar een ontmoetingsplek (boek en koffie) voor inwoners van Breda waar informatie, educatie en cultuur gecombineerd wordt. Het is een combinatie van fysieke bibliotheek met digitale informatieverstrekking.

De scope van het project resulteerde in een betrokkenheid van stakeholders; de belangen van de gemeente Breda als eigenaar van het gebouw, Stichting de Nieuwe Veste met de verschillende disciplines als gebruiker, en de mensen van Breda als bezoekers kwam bij elkaar.

De drie hoofdthema's voor deze opgave bestonden uit:
1. Het verbeteren van de duurzaamheid van het gebouw;
2. Het transformeren van de "statische" bibliotheek tot een dynamische cultuurmarkt;
3. Het realiseren van de wensen van Stichting Nieuwe Veste, waarmee ingespeeld werd op de behoeften van deze tijd.

Onze werkzaamheden

Project- en bouwmanagement.

MJb heeft Stichting Nieuwe Veste bijgestaan met een projectmatige aanpak. Het bijstaan om geformuleerde, danwel nog te formuleren wensen te realiseren stond daarbij centraal.

We hebben structuur en sturing gegeven aan het proces om de omvang van het project nader te definiƫren en vervolgens aan het ontwerpproces. De grote hoeveelheid stakeholders resulteerde vaak in interessante vraagstukken, zeker om dit te realiseren binnen het beschikbare budget. In bouwteamverband is het Definitief Ontwerp verder uitgewerkt naar een Technisch- en Uitvoeringsgereed ontwerp, waarbij we in nauwe samenspraak met Stichting Nieuwe Veste en Winters bouwbedrijf de plannen hebben geoptimaliseerd zodat deze binnen budget te realiseren waren; een intensief traject wat naar tevredenheid van alle betrokkenheid is doorlopen.

Ook gedurende de fase bouwvoorbereiding en uitvoering hebben we sturing gegeven aan het gehele proces. We hebben een overzichtelijk bouwproces ingericht waarin alle partijen maximaal de focus konden leggen op hun eigen rol en verantwoordelijkheid.

Daarnaast stuurde MJb op het leveren van de gewenste kwaliteit waarbij partijen werden uitgedaagd het maximale uit zichzelf te halen om daarmee een eindresultaat te krijgen waar Nieuwe Veste en de stad Breda trots op is.

Zie ook de blog over dit project.

Fotocredits: Stichting Nieuwe Veste

# # # # # #